مشاهده اطلاعات دانش آموختگان  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ فراغت از تحصیل
1 جمشيد محمدنقي --حقوق عمومي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1397/06/18
2 امير سماواتيان تجارت الكترونيكي-مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1397/06/20
3 هاشم بهشتي نيا طراحي كاربردي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1397/04/27
4 علي نورمحمدي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1397/09/29
5 مهدي ايمانيان نجف آبادي اتوماسيون-مهندسي صنايع دكتراي تخصصي 1397/08/24
6 عليرضا سنائي جهرمي --حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1396/06/05
7 پويا جعفري --مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1397/10/30
8 ولي اله قاسمي --حقوق كارداني ناپيوسته 1394/03/31
9 حبيب الله حيدري سورشجاني توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/07/11
10 محدثه فرخ نيا بيومكانيك-مهندسي پزشکي كارشناسي پيوسته 1397/04/15
11 فرزاد مختاري --حقوق كارشناسي پيوسته 1394/10/30
12 مهشيد ابراهيمي نژاد بيومكانيك-مهندسي پزشکي كارشناسي پيوسته 1397/04/15
13 كاميار بهدادي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1396/06/15
14 زهرا خاشعي ورنامخواستي --حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/10/09
15 عاطفه رحماني عمران-مهندسي تكنولوژي عمران كارشناسي ناپيوسته 1393/12/05
16 ارشك سبزي پور هفشجاني مكانيك خاك وپي-مهندسي عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/09/24
17 شايان شريف خواه سراميك-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/04/21
18 ناصر ميرزائي تغذيه ورزش-فيزيولوژي ورزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
19 بهنام ابدالي --مهندسي تكنولوژي جوشكاري كارشناسي ناپيوسته 1394/07/04
20 كيوان دهقان --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1394/06/24
21 ميلاد خدادادي --مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1393/02/15
22 يوسف عباسي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/08/06
23 مهتاب ذاكري دهوسطي نژاد --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
24 ابوطالب قاسمي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/31
25 فهيمه عمراني ريزي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
26 سجاد شباني اناركي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/08/09
27 اميرعلي پنجه بند --مهندسي تكنولوژي كنترل وابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته 1394/07/25
28 اميرحسين اصالح --علمي كاربردي معماري كارشناسي ناپيوسته 1394/08/18
29 احمد جمالي دستجردي --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1394/03/31
30 محمد محبتي --برنامه ريزي آمايش سرزمين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
31 نسرين فرخ وندي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
32 محبوبه توازهي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
33 مجيد اسماعيلي سودرجاني --تاريخ كارشناسي پيوسته 1393/10/01
34 نرگس سعيدي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
35 پوريا كايد بيومكانيك-مهندسي پزشکي كارشناسي پيوسته 1396/04/26
36 زهره صادقي --مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي پيوسته 1397/12/15
37 پريسا رحيمي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
38 راحله تاجميررياحي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
39 رضا رباني پوراصفهاني --حقوق كارشناسي پيوسته 1393/10/30
40 زهرا مهديان هرندي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/10
41 مصطفي سوراني يان چشمه توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
42 مهدي شفيعي ششجواني بازاريابي-مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
43 اقدس جهانيان نجف آبادي --تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
44 سعيده دادخواه مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/14
45 احمدرضا ايرواني مهر --برنامه ريزي آمايش سرزمين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
46 مهدي ملك زاده ورنوسفادراني مالي-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/03
47 نبي الله شريفي --زبان وادبيات عرب كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
48 سجاد سليماني --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
49 منوچهر محمدي زهرائي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/08
50 معصومه لاجوردي مديريت سيستم وبهره وري-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
51 حسينعلي توانگر فقه و مباني حقوق اسلامي-الهيات ومعارف اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/07
52 مسعود علي دوست مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/10/20
53 سيامك قرباني مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/03/19
54 حسن اصلاني --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
55 فرزاد خواجه خليلي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
56 فرزاد خواجه خليلي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
57 شاهين شاهي بيگ معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/10
58 هادي واحدي مهندسي صنايع - مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/26
59 وحيده آزاد --آموزش وپرورش ابتدائي كارشناسي ناپيوسته 1394/03/31
60 مجيد بيدرام --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/07
61 يونس كريمي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/02
62 علي زارعي ذوب فلزات-مهندسي تكنولوژي متالورژي كارشناسي ناپيوسته 1394/06/14
63 عليرضا عمادي عمران-مهندسي تكنولوژي عمران كارشناسي ناپيوسته 1394/06/15
64 سهيلا شفيعي ورزنه --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/11
65 فهيمه كاوسي نجف آبادي --مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1394/05/31
66 حامد رحمتي پور تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/12
67 زهرا رضائي بهداشت خانواده-بهداشت عمومي كارداني ناپيوسته 1393/11/30
68 ميثم قاسمي معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/05/17
69 سيد امين ترابي قمبواني شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/19
70 سيد محمد هاشم موسوي باغ ملكي كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/02/20
71 عليرضا پاسداري لقا كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
72 محمد حسين سالمي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/06/24
73 مرتضي به نام الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/27
74 علي اصغر بيك زاده شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
75 علي اصغر بيك زاده شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
76 محمد محمدي ملك آبادي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
77 سليمه خانجاني --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
78 معصومه محمدي خشوئي --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/29
79 عباس نصيري ونهري --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/29
80 محمد قاسمي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/03
81 كريم نظري نجف آبادي تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/26
82 سيد مرتضي موسوي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/10/21
83 فاطمه صالحي معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
84 زيتون ملك پور --تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته 1393/04/31
85 سيد علي سجادي فر تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/12
86 مرضيه مالكي مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
87 الهام ابراهيمي --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/26
88 مهدي فولادگر قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/04
89 عاطفه جعفري --تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته 1393/04/31
90 رقيه تركي هرچگاني --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/02
91 اردشير منجم --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1393/07/17
92 علي دليري پزوه قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/02
93 سيد بهنام حسيني پويا الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/10/14
94 سعيد سليماني قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/10/27
95 لاله نيازي مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
96 فرزاد فروغي --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1393/10/01
97 بهروز بديهيان --مهندسي تكنولوژي كنترل وابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته 1393/12/11
98 مريم قديري مدرس الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/30
99 بهراد صميمي سده جوشكاري-مهندسي متالورژي ومواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/27
100 ندا شمشيري كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14

صفحات :
                    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19