مشاهده اطلاعات دانش آموختگان  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ فراغت از تحصیل
1 ولي اله قاسمي --حقوق كارداني ناپيوسته 1394/03/31
2 حبيب الله حيدري سورشجاني توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/07/11
3 فرزاد مختاري --حقوق كارشناسي پيوسته 1394/10/30
4 عاطفه رحماني عمران-مهندسي تكنولوژي عمران كارشناسي ناپيوسته 1393/12/05
5 ارشك سبزي پور هفشجاني مكانيك خاك وپي-مهندسي عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/09/24
6 شايان شريف خواه سراميك-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/04/21
7 ناصر ميرزائي تغذيه ورزش-فيزيولوژي ورزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
8 بهنام ابدالي --مهندسي تكنولوژي جوشكاري كارشناسي ناپيوسته 1394/07/04
9 كيوان دهقان --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1394/06/24
10 ميلاد خدادادي --مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1393/02/15
11 يوسف عباسي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/08/06
12 مهتاب ذاكري دهوسطي نژاد --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
13 ابوطالب قاسمي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/31
14 فهيمه عمراني ريزي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
15 سجاد شباني اناركي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/08/09
16 اميرعلي پنجه بند --مهندسي تكنولوژي كنترل وابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته 1394/07/25
17 اميرحسين اصالح --علمي كاربردي معماري كارشناسي ناپيوسته 1394/08/18
18 احمد جمالي دستجردي --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1394/03/31
19 محمد محبتي --برنامه ريزي آمايش سرزمين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
20 نسرين فرخ وندي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
21 محبوبه توازهي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
22 مجيد اسماعيلي سودرجاني --تاريخ كارشناسي پيوسته 1393/10/01
23 نرگس سعيدي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
24 پريسا رحيمي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
25 راحله تاجميررياحي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
26 رضا رباني پوراصفهاني --حقوق كارشناسي پيوسته 1393/10/30
27 زهرا مهديان هرندي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/10
28 مصطفي سوراني يان چشمه توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
29 مهدي شفيعي ششجواني بازاريابي-مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
30 اقدس جهانيان نجف آبادي --تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
31 سعيده دادخواه مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/14
32 احمدرضا ايرواني مهر --برنامه ريزي آمايش سرزمين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
33 مهدي ملك زاده ورنوسفادراني مالي-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/03
34 نبي الله شريفي --زبان وادبيات عرب كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
35 سجاد سليماني --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
36 منوچهر محمدي زهرائي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/08
37 معصومه لاجوردي مديريت سيستم وبهره وري-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
38 مسعود علي دوست مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/10/20
39 سيامك قرباني مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/03/19
40 حسن اصلاني --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
41 فرزاد خواجه خليلي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
42 فرزاد خواجه خليلي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
43 شاهين شاهي بيگ معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/10
44 هادي واحدي مهندسي صنايع - مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/26
45 وحيده آزاد --آموزش وپرورش ابتدائي كارشناسي ناپيوسته 1394/03/31
46 مجيد بيدرام --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/07
47 يونس كريمي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/02
48 علي زارعي ذوب فلزات-مهندسي تكنولوژي متالورژي كارشناسي ناپيوسته 1394/06/14
49 عليرضا عمادي عمران-مهندسي تكنولوژي عمران كارشناسي ناپيوسته 1394/06/15
50 سهيلا شفيعي ورزنه --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/11
51 فهيمه كاوسي نجف آبادي --مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1394/05/31
52 حامد رحمتي پور تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/12
53 زهرا رضائي بهداشت خانواده-بهداشت عمومي كارداني ناپيوسته 1393/11/30
54 ميثم قاسمي معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/05/17
55 سيد امين ترابي قمبواني شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/19
56 سيد محمد هاشم موسوي باغ ملكي كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/02/20
57 عليرضا پاسداري لقا كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
58 محمد حسين سالمي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/06/24
59 مرتضي به نام الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/27
60 علي اصغر بيك زاده شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
61 علي اصغر بيك زاده شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
62 محمد محمدي ملك آبادي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
63 معصومه محمدي خشوئي --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/29
64 عباس نصيري ونهري --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/29
65 محمد قاسمي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/03
66 كريم نظري نجف آبادي تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/26
67 سيد مرتضي موسوي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/10/21
68 فاطمه صالحي معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
69 سيد علي سجادي فر تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/12
70 الهام ابراهيمي --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/26
71 مهدي فولادگر قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/04
72 عاطفه جعفري --تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته 1393/04/31
73 رقيه تركي هرچگاني --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/02
74 اردشير منجم --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1393/07/17
75 علي دليري پزوه قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/02
76 سيد بهنام حسيني پويا الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/10/14
77 سعيد سليماني قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/10/27
78 لاله نيازي مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
79 فرزاد فروغي --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1393/10/01
80 بهروز بديهيان --مهندسي تكنولوژي كنترل وابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته 1393/12/11
81 مريم قديري مدرس الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/30
82 بهراد صميمي سده جوشكاري-مهندسي متالورژي ومواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/27
83 ندا شمشيري كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
84 محسن حيدري نژاد --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/25
85 مسعود نجفي توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/19
86 مجتبي مستاجران گورتاني --حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/02/22
87 ابراهيم قاسمي سراميك-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
88 سميرا دهقان زاد --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1393/09/15
89 وحيد عيدي وندي ساخت وتوليد-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/09/23
90 حميدرضا آذري قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/15
91 نفيسه خاقانپورشاهرضا --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1393/09/09
92 نرگس جمشيديان قلعه سفيدي نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/12
93 نوشين محمودي --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1394/07/05
94 شكوه فورجاني زاده --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/09/02
95 غلامرضا قهاري اقليم شناسي-جغرافياي طبيعي دكتراي تخصصي 1394/06/04
96 مسعود سادات حسيني خواجويي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/12
97 مرضيه كلبعلي --فلسفه وحكمت اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/10
98 منصوره نقدي دورباطي تاريخ عمومي جهان-تاريخ كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/08/04
99 صادق قائدي قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/24
100 هدي رفيعي وردنجاني تاريخ ايران باستان-تاريخ كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/09/23

صفحات :
                    10    11    12    13    14    15    16    17