مشاهده اطلاعات دانش آموختگان  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ فراغت از تحصیل
1 امير سماواتيان تجارت الكترونيكي-مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1397/06/20
2 هاشم بهشتي نيا طراحي كاربردي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1397/04/27
3 عليرضا سنائي جهرمي --حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1396/06/05
4 ولي اله قاسمي --حقوق كارداني ناپيوسته 1394/03/31
5 حبيب الله حيدري سورشجاني توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/07/11
6 فرزاد مختاري --حقوق كارشناسي پيوسته 1394/10/30
7 مهشيد ابراهيمي نژاد بيومكانيك-مهندسي پزشکي كارشناسي پيوسته 1397/04/15
8 كاميار بهدادي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1396/06/15
9 عاطفه رحماني عمران-مهندسي تكنولوژي عمران كارشناسي ناپيوسته 1393/12/05
10 ارشك سبزي پور هفشجاني مكانيك خاك وپي-مهندسي عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/09/24
11 شايان شريف خواه سراميك-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/04/21
12 ناصر ميرزائي تغذيه ورزش-فيزيولوژي ورزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
13 بهنام ابدالي --مهندسي تكنولوژي جوشكاري كارشناسي ناپيوسته 1394/07/04
14 كيوان دهقان --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1394/06/24
15 ميلاد خدادادي --مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1393/02/15
16 يوسف عباسي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/08/06
17 مهتاب ذاكري دهوسطي نژاد --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
18 ابوطالب قاسمي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/31
19 فهيمه عمراني ريزي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
20 سجاد شباني اناركي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/08/09
21 اميرعلي پنجه بند --مهندسي تكنولوژي كنترل وابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته 1394/07/25
22 اميرحسين اصالح --علمي كاربردي معماري كارشناسي ناپيوسته 1394/08/18
23 احمد جمالي دستجردي --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1394/03/31
24 محمد محبتي --برنامه ريزي آمايش سرزمين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
25 نسرين فرخ وندي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
26 محبوبه توازهي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
27 مجيد اسماعيلي سودرجاني --تاريخ كارشناسي پيوسته 1393/10/01
28 نرگس سعيدي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
29 پريسا رحيمي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
30 راحله تاجميررياحي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
31 رضا رباني پوراصفهاني --حقوق كارشناسي پيوسته 1393/10/30
32 زهرا مهديان هرندي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/10
33 مصطفي سوراني يان چشمه توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
34 مهدي شفيعي ششجواني بازاريابي-مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
35 اقدس جهانيان نجف آبادي --تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
36 سعيده دادخواه مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/14
37 احمدرضا ايرواني مهر --برنامه ريزي آمايش سرزمين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
38 مهدي ملك زاده ورنوسفادراني مالي-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/03
39 نبي الله شريفي --زبان وادبيات عرب كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
40 سجاد سليماني --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
41 منوچهر محمدي زهرائي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/08
42 معصومه لاجوردي مديريت سيستم وبهره وري-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
43 حسينعلي توانگر فقه و مباني حقوق اسلامي-الهيات ومعارف اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/07
44 مسعود علي دوست مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/10/20
45 سيامك قرباني مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/03/19
46 حسن اصلاني --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
47 فرزاد خواجه خليلي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
48 فرزاد خواجه خليلي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
49 شاهين شاهي بيگ معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/10
50 هادي واحدي مهندسي صنايع - مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/26
51 وحيده آزاد --آموزش وپرورش ابتدائي كارشناسي ناپيوسته 1394/03/31
52 مجيد بيدرام --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/07
53 يونس كريمي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/02
54 علي زارعي ذوب فلزات-مهندسي تكنولوژي متالورژي كارشناسي ناپيوسته 1394/06/14
55 عليرضا عمادي عمران-مهندسي تكنولوژي عمران كارشناسي ناپيوسته 1394/06/15
56 سهيلا شفيعي ورزنه --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/11
57 فهيمه كاوسي نجف آبادي --مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1394/05/31
58 حامد رحمتي پور تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/12
59 زهرا رضائي بهداشت خانواده-بهداشت عمومي كارداني ناپيوسته 1393/11/30
60 ميثم قاسمي معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/05/17
61 سيد امين ترابي قمبواني شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/19
62 سيد محمد هاشم موسوي باغ ملكي كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/02/20
63 عليرضا پاسداري لقا كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
64 محمد حسين سالمي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/06/24
65 مرتضي به نام الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/27
66 علي اصغر بيك زاده شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
67 علي اصغر بيك زاده شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
68 محمد محمدي ملك آبادي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
69 سليمه خانجاني --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
70 معصومه محمدي خشوئي --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/29
71 عباس نصيري ونهري --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/29
72 محمد قاسمي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/03
73 كريم نظري نجف آبادي تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/26
74 سيد مرتضي موسوي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/10/21
75 فاطمه صالحي معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
76 زيتون ملك پور --تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته 1393/04/31
77 سيد علي سجادي فر تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/12
78 مرضيه مالكي مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
79 الهام ابراهيمي --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/26
80 مهدي فولادگر قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/04
81 عاطفه جعفري --تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته 1393/04/31
82 رقيه تركي هرچگاني --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/02
83 اردشير منجم --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1393/07/17
84 علي دليري پزوه قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/02
85 سيد بهنام حسيني پويا الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/10/14
86 سعيد سليماني قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/10/27
87 لاله نيازي مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
88 فرزاد فروغي --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1393/10/01
89 بهروز بديهيان --مهندسي تكنولوژي كنترل وابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته 1393/12/11
90 مريم قديري مدرس الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/30
91 بهراد صميمي سده جوشكاري-مهندسي متالورژي ومواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/27
92 ندا شمشيري كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
93 ميلاد ارجمندكيا بيوشيمي-زيست شناسي سلولي ومولكولي كارشناسي پيوسته 1396/01/29
94 محسن حيدري نژاد --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/25
95 مسعود نجفي توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/19
96 مجتبي مستاجران گورتاني --حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/02/22
97 ابراهيم قاسمي سراميك-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
98 سميرا دهقان زاد --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1393/09/15
99 وحيد عيدي وندي ساخت وتوليد-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/09/23
100 حميدرضا آذري قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/15

صفحات :
                    10    11    12    13    14    15    16    17    18