مشاهده اطلاعات دانش آموختگان  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ فراغت از تحصیل
1 عليرضا سنائي جهرمي --حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1396/06/05
2 ولي اله قاسمي --حقوق كارداني ناپيوسته 1394/03/31
3 حبيب الله حيدري سورشجاني توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/07/11
4 فرزاد مختاري --حقوق كارشناسي پيوسته 1394/10/30
5 عاطفه رحماني عمران-مهندسي تكنولوژي عمران كارشناسي ناپيوسته 1393/12/05
6 ارشك سبزي پور هفشجاني مكانيك خاك وپي-مهندسي عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/09/24
7 شايان شريف خواه سراميك-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/04/21
8 ناصر ميرزائي تغذيه ورزش-فيزيولوژي ورزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
9 بهنام ابدالي --مهندسي تكنولوژي جوشكاري كارشناسي ناپيوسته 1394/07/04
10 كيوان دهقان --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1394/06/24
11 ميلاد خدادادي --مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1393/02/15
12 يوسف عباسي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/08/06
13 مهتاب ذاكري دهوسطي نژاد --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
14 ابوطالب قاسمي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/31
15 فهيمه عمراني ريزي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
16 سجاد شباني اناركي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/08/09
17 اميرعلي پنجه بند --مهندسي تكنولوژي كنترل وابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته 1394/07/25
18 اميرحسين اصالح --علمي كاربردي معماري كارشناسي ناپيوسته 1394/08/18
19 احمد جمالي دستجردي --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1394/03/31
20 محمد محبتي --برنامه ريزي آمايش سرزمين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
21 نسرين فرخ وندي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
22 محبوبه توازهي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
23 مجيد اسماعيلي سودرجاني --تاريخ كارشناسي پيوسته 1393/10/01
24 نرگس سعيدي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
25 پريسا رحيمي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
26 راحله تاجميررياحي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
27 رضا رباني پوراصفهاني --حقوق كارشناسي پيوسته 1393/10/30
28 زهرا مهديان هرندي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/10
29 مصطفي سوراني يان چشمه توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
30 مهدي شفيعي ششجواني بازاريابي-مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
31 اقدس جهانيان نجف آبادي --تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
32 سعيده دادخواه مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/14
33 احمدرضا ايرواني مهر --برنامه ريزي آمايش سرزمين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
34 مهدي ملك زاده ورنوسفادراني مالي-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/03
35 نبي الله شريفي --زبان وادبيات عرب كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
36 سجاد سليماني --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
37 منوچهر محمدي زهرائي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/08
38 معصومه لاجوردي مديريت سيستم وبهره وري-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
39 مسعود علي دوست مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/10/20
40 سيامك قرباني مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/03/19
41 حسن اصلاني --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
42 فرزاد خواجه خليلي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
43 فرزاد خواجه خليلي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
44 شاهين شاهي بيگ معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/10
45 هادي واحدي مهندسي صنايع - مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/26
46 وحيده آزاد --آموزش وپرورش ابتدائي كارشناسي ناپيوسته 1394/03/31
47 مجيد بيدرام --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/07
48 يونس كريمي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/02
49 علي زارعي ذوب فلزات-مهندسي تكنولوژي متالورژي كارشناسي ناپيوسته 1394/06/14
50 عليرضا عمادي عمران-مهندسي تكنولوژي عمران كارشناسي ناپيوسته 1394/06/15
51 سهيلا شفيعي ورزنه --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/11
52 فهيمه كاوسي نجف آبادي --مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1394/05/31
53 حامد رحمتي پور تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/12
54 زهرا رضائي بهداشت خانواده-بهداشت عمومي كارداني ناپيوسته 1393/11/30
55 ميثم قاسمي معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/05/17
56 سيد امين ترابي قمبواني شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/19
57 سيد محمد هاشم موسوي باغ ملكي كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/02/20
58 عليرضا پاسداري لقا كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
59 محمد حسين سالمي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/06/24
60 مرتضي به نام الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/27
61 علي اصغر بيك زاده شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
62 علي اصغر بيك زاده شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
63 محمد محمدي ملك آبادي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
64 سليمه خانجاني --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
65 معصومه محمدي خشوئي --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/29
66 عباس نصيري ونهري --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/29
67 محمد قاسمي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/03
68 كريم نظري نجف آبادي تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/26
69 سيد مرتضي موسوي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/10/21
70 فاطمه صالحي معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
71 زيتون ملك پور --تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته 1393/04/31
72 سيد علي سجادي فر تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/12
73 الهام ابراهيمي --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/26
74 مهدي فولادگر قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/04
75 عاطفه جعفري --تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته 1393/04/31
76 رقيه تركي هرچگاني --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/02
77 اردشير منجم --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1393/07/17
78 علي دليري پزوه قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/02
79 سيد بهنام حسيني پويا الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/10/14
80 سعيد سليماني قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/10/27
81 لاله نيازي مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
82 فرزاد فروغي --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1393/10/01
83 بهروز بديهيان --مهندسي تكنولوژي كنترل وابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته 1393/12/11
84 مريم قديري مدرس الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/30
85 بهراد صميمي سده جوشكاري-مهندسي متالورژي ومواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/27
86 ندا شمشيري كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
87 ميلاد ارجمندكيا بيوشيمي-زيست شناسي سلولي ومولكولي كارشناسي پيوسته 1396/01/29
88 محسن حيدري نژاد --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/25
89 مسعود نجفي توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/19
90 مجتبي مستاجران گورتاني --حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/02/22
91 ابراهيم قاسمي سراميك-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
92 سميرا دهقان زاد --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1393/09/15
93 وحيد عيدي وندي ساخت وتوليد-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/09/23
94 حميدرضا آذري قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/15
95 الهام شايسته --علمي كاربردي معماري كارشناسي ناپيوسته 1393/09/30
96 نفيسه خاقانپورشاهرضا --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1393/09/09
97 نرگس جمشيديان قلعه سفيدي نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/12
98 نوشين محمودي --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1394/07/05
99 شكوه فورجاني زاده --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/09/02
100 غلامرضا قهاري اقليم شناسي-جغرافياي طبيعي دكتراي تخصصي 1394/06/04

صفحات :
                    10    11    12    13    14    15    16    17    18