مشاهده اطلاعات دانش آموختگان  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ فراغت از تحصیل
1 هاشم بهشتي نيا طراحي كاربردي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1397/04/27
2 علي نورمحمدي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1397/09/29
3 مهدي ايمانيان نجف آبادي اتوماسيون-مهندسي صنايع دكتراي تخصصي 1397/08/24
4 عليرضا سنائي جهرمي --حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1396/06/05
5 ولي اله قاسمي --حقوق كارداني ناپيوسته 1394/03/31
6 حبيب الله حيدري سورشجاني توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/07/11
7 محدثه فرخ نيا بيومكانيك-مهندسي پزشکي كارشناسي پيوسته 1397/04/15
8 فرزاد مختاري --حقوق كارشناسي پيوسته 1394/10/30
9 مهشيد ابراهيمي نژاد بيومكانيك-مهندسي پزشکي كارشناسي پيوسته 1397/04/15
10 كاميار بهدادي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1396/06/15
11 عاطفه رحماني عمران-مهندسي تكنولوژي عمران كارشناسي ناپيوسته 1393/12/05
12 ارشك سبزي پور هفشجاني مكانيك خاك وپي-مهندسي عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/09/24
13 شايان شريف خواه سراميك-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/04/21
14 ناصر ميرزائي تغذيه ورزش-فيزيولوژي ورزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
15 بهنام ابدالي --مهندسي تكنولوژي جوشكاري كارشناسي ناپيوسته 1394/07/04
16 كيوان دهقان --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1394/06/24
17 ميلاد خدادادي --مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1393/02/15
18 يوسف عباسي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/08/06
19 مهتاب ذاكري دهوسطي نژاد --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
20 ابوطالب قاسمي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/31
21 فهيمه عمراني ريزي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
22 سجاد شباني اناركي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/08/09
23 اميرعلي پنجه بند --مهندسي تكنولوژي كنترل وابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته 1394/07/25
24 اميرحسين اصالح --علمي كاربردي معماري كارشناسي ناپيوسته 1394/08/18
25 احمد جمالي دستجردي --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1394/03/31
26 محمد محبتي --برنامه ريزي آمايش سرزمين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
27 نسرين فرخ وندي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
28 محبوبه توازهي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
29 مجيد اسماعيلي سودرجاني --تاريخ كارشناسي پيوسته 1393/10/01
30 نرگس سعيدي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
31 پريسا رحيمي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
32 راحله تاجميررياحي --بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1394/04/31
33 رضا رباني پوراصفهاني --حقوق كارشناسي پيوسته 1393/10/30
34 زهرا مهديان هرندي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/10
35 مصطفي سوراني يان چشمه توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
36 مهدي شفيعي ششجواني بازاريابي-مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
37 اقدس جهانيان نجف آبادي --تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
38 سعيده دادخواه مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/14
39 احمدرضا ايرواني مهر --برنامه ريزي آمايش سرزمين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
40 مهدي ملك زاده ورنوسفادراني مالي-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/03
41 نبي الله شريفي --زبان وادبيات عرب كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
42 سجاد سليماني --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
43 منوچهر محمدي زهرائي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/08
44 معصومه لاجوردي مديريت سيستم وبهره وري-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
45 حسينعلي توانگر فقه و مباني حقوق اسلامي-الهيات ومعارف اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/07
46 مسعود علي دوست مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/10/20
47 سيامك قرباني مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/03/19
48 حسن اصلاني --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
49 فرزاد خواجه خليلي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
50 فرزاد خواجه خليلي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
51 شاهين شاهي بيگ معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/10
52 هادي واحدي مهندسي صنايع - مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/26
53 وحيده آزاد --آموزش وپرورش ابتدائي كارشناسي ناپيوسته 1394/03/31
54 مجيد بيدرام --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/07
55 يونس كريمي قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/02
56 علي زارعي ذوب فلزات-مهندسي تكنولوژي متالورژي كارشناسي ناپيوسته 1394/06/14
57 عليرضا عمادي عمران-مهندسي تكنولوژي عمران كارشناسي ناپيوسته 1394/06/15
58 سهيلا شفيعي ورزنه --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/11
59 فهيمه كاوسي نجف آبادي --مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1394/05/31
60 حامد رحمتي پور تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/12
61 زهرا رضائي بهداشت خانواده-بهداشت عمومي كارداني ناپيوسته 1393/11/30
62 ميثم قاسمي معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/05/17
63 سيد امين ترابي قمبواني شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/19
64 سيد محمد هاشم موسوي باغ ملكي كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/02/20
65 عليرضا پاسداري لقا كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/15
66 محمد حسين سالمي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395/06/24
67 مرتضي به نام الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/11/27
68 علي اصغر بيك زاده شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
69 علي اصغر بيك زاده شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/08
70 محمد محمدي ملك آبادي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
71 سليمه خانجاني --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
72 معصومه محمدي خشوئي --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/29
73 عباس نصيري ونهري --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/29
74 محمد قاسمي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/03
75 كريم نظري نجف آبادي تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/26
76 سيد مرتضي موسوي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/10/21
77 فاطمه صالحي معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
78 زيتون ملك پور --تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته 1393/04/31
79 سيد علي سجادي فر تبديل انرژي-مهندسي مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/12
80 مرضيه مالكي مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
81 الهام ابراهيمي --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/26
82 مهدي فولادگر قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/04
83 عاطفه جعفري --تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته 1393/04/31
84 رقيه تركي هرچگاني --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/02
85 اردشير منجم --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته 1393/07/17
86 علي دليري پزوه قدرت-مهندسي تكنولوژي برق كارشناسي ناپيوسته 1394/06/02
87 سيد بهنام حسيني پويا الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/10/14
88 سعيد سليماني قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/10/27
89 لاله نيازي مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
90 فرزاد فروغي --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1393/10/01
91 بهروز بديهيان --مهندسي تكنولوژي كنترل وابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته 1393/12/11
92 مريم قديري مدرس الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/30
93 بهراد صميمي سده جوشكاري-مهندسي متالورژي ومواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/05/27
94 ندا شمشيري كنترل-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/14
95 ميلاد ارجمندكيا بيوشيمي-زيست شناسي سلولي ومولكولي كارشناسي پيوسته 1396/01/29
96 محسن حيدري نژاد --روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/25
97 مسعود نجفي توليد-مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/06/19
98 مجتبي مستاجران گورتاني --حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/02/22
99 ابراهيم قاسمي سراميك-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/09
100 سميرا دهقان زاد --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1393/09/15

صفحات :
                    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19