مشاهده اطلاعات دانش آموختگان  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ فراغت از تحصیل
1401 محمدرضا بابايي بارچاني متالورژي صنعتي-مهندسي مواد كارشناسي پيوسته 1390/02/13
1402 پيمان ظاهري --تربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي پيوسته 1391/03/09
1403 عباس سيفي عمران-مهندسي عمران كارشناسي پيوسته 1389/06/11
1404 محمدرضا مستمند متالورژي صنعتي-مهندسي مواد كارشناسي پيوسته 1388/08/21
1405 مهدي شيرواني باغكمه مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1387/12/01
1406 علي نوري مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1407 امير حسين واعظ شهرستاني مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1408 پيمان لطفي مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1409 ايمان اجري پور مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1410 ولي اله آزادي مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1411 حميد رضا كياني خوزاني عمران-مهندسي عمران كارشناسي پيوسته 1390/11/30
1412 محمد گرشاسبي موخر مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1413 مسعود شيدايي اردستاني مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1414 فرامرز ميرزايي مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1386/11/30
1415 سينا بيرقدار مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1387/08/06
1416 جليل نصراصفهاني متالورژي صنعتي-مهندسي مواد كارشناسي پيوسته 1389/10/30
1417 مسلم دهقاني وينيچه مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1418 بهروز فولادگر مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1419 داود باغبان بصير مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1387/12/24
1420 عبدالرحمن نادرخاني مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1421 ابراهيم شفيعي اردستاني متالورژي استخراجي-متالورژي ومواد كارداني ناپيوسته 1392/11/30
1422 حميدرضا آتشگران خوزاني مهندسي مواد - متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته 1387/06/30
1423 بهروز صدر ارحامي مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1387/06/30
1424 صابر قبادي متالورژي صنعتي-مهندسي مواد كارشناسي پيوسته 1388/04/30
1425 محسن رجايي عمران-مهندسي عمران كارشناسي پيوسته 1390/04/30
1426 علي بلورفروش مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1387/06/30
1427 حميدرضا وحدت پور مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1387/06/05
1428 فاطمه درويشي مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1429 معين مهاجراني عمران-مهندسي عمران كارشناسي پيوسته 1388/11/30
1430 هومن رحماني شاد مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1431 مهرشاد مهرپويا مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1432 بهشاد محمودي ورنامخواستي مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1387/06/30
1433 داود نكوكار متالورژي استخراجي-مهندسي مواد كارشناسي پيوسته 1389/06/25
1434 حسين مروج مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1388/04/30
1435 محمد ناطقي مهندسي مواد - متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1436 پدرام كياني بروجني ساخت وتوليد-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1389/11/30
1437 محمد رفيعي مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1387/06/30
1438 نريمان پورطلايي مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1387/12/10
1439 يوسف خان محمدي مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1388/04/01
1440 مهدي طيبي نودوزقي مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1388/04/30
1441 عليرضا زارعي دوست مهندسي مواد - متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته 1387/06/16
1442 كيوان فلاح محمدي مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1387/06/30
1443 سيد امير سينا اعرابي متالورژي استخراجي-مهندسي مواد كارشناسي پيوسته 1390/04/30
1444 سيد پرهام سامع مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1445 محمد شيرازي مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1446 سيدمحمد موسوي دزفولي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1447 سيدامير حسيني مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1448 محمد فلاح بهرامي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1390/11/25
1449 محسن توكل مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1387/08/21
1450 اميد حجتي نجف آبادي قدرت-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1391/04/21
1451 فرزاد فخاري قدرت-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1388/11/30
1452 عليرضا نريماني زمان آبادي قدرت-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1390/04/30
1453 امير حسين الفتي قدرت-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1391/06/28
1454 سجاد نادرطهراني مهندسي كامپيوتر - سخت افزار كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1455 نگار صالحي بواني نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي پيوسته 1388/04/30
1456 ايمان حسن زاده مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1387/06/24
1457 نفيسه مختاري ملك آبادي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1388/06/28
1458 جعفر رحيم پور مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1459 پويا باقرپورولاشاني مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1460 پرهام نوري كوهاني مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1388/05/10
1461 مريم مهرشاد مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1462 مريم كلانتري دهقي مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1387/10/04
1463 سيده آزيتا نظري ضيابري مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1464 هدي سادات مديحي مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1465 فاطمه صالحي نجف آبادي مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1387/06/30
1466 فاطمه صالحي نجف آبادي مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1387/06/30
1467 سلماز احمدپور مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1468 سيما غفاري مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1469 الهام رضائي --علوم تجربي كارداني ناپيوسته 1385/12/03
1470 رضا خليل اكبر --پزشكي دكتراي عمومي 1390/06/31
1471 محمد داود گمينيان تربيت بدني وعلوم ورزشي - - كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1472 آرمين ايزدپناهي --پزشكي دكتراي عمومي 1390/12/29
1473 مينا نوري كوهاني مامايي - - كارداني ناپيوسته 1386/11/30
1474 هامون لك --پزشكي دكتراي حرفه اي 1390/06/31
1475 فريد مستاجران مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1476 ندا سادات موسوي نصرآبادي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1386/11/30
1477 شهرام حسن ياري مهندسي عمران - عمران كارشناسي ناپيوسته 1387/01/25
1478 منوچهر هاشمي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1387/11/30
1479 فاطمه احمدي ليواني آموزش زبان انگليسي - - كارشناسي ارشد ناپيوسته 1384/12/25
1480 سميه زماني بختياروند --پرستاري كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1481 سمانه مددي زواره پرستاري - - كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1482 مرضيه براتي --پرستاري كارشناسي پيوسته 1387/04/30
1483 اكرم عموريزي --پرستاري كارشناسي پيوسته 1386/11/30
1484 معصومه صالحي نيك جونقاني --پرستاري كارشناسي پيوسته 1386/11/30
1485 مينا غفاري پزشكي - - دكتراي عمومي 1389/06/31
1486 مهدي يوسفي مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي ناپيوسته 1386/12/13
1487 كيوان بهادر مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي ناپيوسته 1387/05/01
1488 كيوان بهادر مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي ناپيوسته 1387/05/01
1489 شيرين نورصادقي مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي ناپيوسته 1385/11/30
1490 محمدرضا ترك زاده اشني كامپيوتر - - كارداني پيوسته 1387/07/04
1491 فرزاد جعفري نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي پيوسته 1390/05/04
1492 محمد تقي زاده قهجاورستاني مهندسي كامپيوتر - سخت افزار كارشناسي پيوسته 1386/06/30
1493 حميد معزي مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1386/11/30
1494 مسلم ياري رناني مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1388/09/21
1495 پويا آقاابراهيمي ساماني مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1386/11/30
1496 مهدي عظيمي مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1497 محسن توكلي دارگاني ساختمان - - كارداني پيوسته 1386/04/20
1498 هومن حسني مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1387/12/03
1499 ايمان اولاد مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1386/04/30
1500 محمد رادهوش مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1387/02/22

صفحات :
                    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19