مشاهده اطلاعات دانش آموختگان  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ فراغت از تحصیل
1601 سهيلا مقدم مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1383/11/30
1602 نجمه پوركاوه دهكردي مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1384/11/30
1603 فرزاد اعظم مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1384/11/30
1604 اميراحمد اماني فر مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1387/11/30
1605 حسين اديب نيا مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1387/07/01
1606 علي اصغر اشرف بختيار مهندسي مواد - متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته 1386/11/30
1607 افشين فاتح مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1386/04/30
1608 زهرا شيخي حموله زبان وادبيات فارسي - - كارشناسي پيوسته 1384/04/30
1609 علي آقاخانلو مهندسي عمران - سازه كارشناسي ارشد ناپيوسته 1381/09/04
1610 اميد كرامتلو مهندسي صنايع - مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1382/11/30
1611 اميرحسن زارعان برجي مهندسي برق - مخابرات كارشناسي ارشد ناپيوسته 1382/11/30
1612 عباس چترايي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي ارشد ناپيوسته 1381/06/31
1613 اميد حيدري شناسايي وانتخاب وروش ساخت موادفلزي-مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1381/11/30
1614 محمد فشاركي فرد مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي ناپيوسته 1382/04/30
1615 محمد فرجي زاده كامپيوتر - - كارداني پيوسته 1381/11/30
1616 امين انگالي كامپيوتر - - كارداني پيوسته 1382/04/31
1617 اميرحسين خاكيان رناني مهندسي عمران - عمران كارشناسي ناپيوسته 1382/11/30
1618 حميدرضا كيانپورقهفرخي مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1383/04/31
1619 امير ژيانپور حقوق - - كارشناسي پيوسته 1383/05/22
1620 بهنام محمودي مجد تاريخ - - كارشناسي پيوسته 1383/05/10
1621 سعيد نورايي --پزشكي دكتراي عمومي 1386/11/30
1622 سميه خالصي پزشكي - - دكتراي حرفه اي 1386/11/30
1623 محبوبه روان بخشيان حبيب آبادي پزشكي - - دكتراي حرفه اي 1386/12/15
1624 عليرضا دهقاني ناژواني مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1383/07/15
1625 عباس امراللهي رامشه مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1384/02/15
1626 ايمان پورطاهري مهندسي عمران - آب كارشناسي پيوسته 1387/02/18
1627 سامان آدم زاده مهندسي عمران - آب كارشناسي پيوسته 1386/11/30
1628 آرش خسروي بابادي مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1383/06/30
1629 فرشاد رمضان پورمفرد مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1384/11/30
1630 مهدي سعادتمند مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1384/07/15
1631 آرش انصاري مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1384/04/30
1632 احسان گودرزي مهندسي مواد - متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته 1388/04/04
1633 حامد كيواني بروجني مهندسي مواد - متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته 1383/11/30
1634 محمدرضا تميزي فر مهندسي مواد - متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته 1383/11/30
1635 حميدرضا زارع اصفهاني مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1383/11/30
1636 مهدي آذربايجاني مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1388/02/03
1637 محمد علي كبابيان مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1386/09/30
1638 آرش رفيعي ساماني مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1385/06/31
1639 نيكسا سلطاني الهيات ومعارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي پيوسته 1384/12/06
1640 اكرم آذري شهري-جغرافياي انساني كارشناسي پيوسته 1385/12/12
1641 محمدرضا قاضي زاهدي --زبان وادبيات فارسي كارشناسي پيوسته 1384/04/30
1642 يوسف سپهري آزاد مهندسي صنايع - مديريت سيستم وبهره وري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1380/12/16
1643 فرامرز صديقي مهندسي صنايع - مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1381/11/12
1644 كورش مهرگان مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي ناپيوسته 1381/05/20
1645 علي شماعي نجف آبادي مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1383/04/31
1646 محمد عبادتي اصفهاني مهندسي كامپيوتر - سخت افزار كارشناسي پيوسته 1382/07/20
1647 مسعود مقدسي نرم افزار-كامپيوتر كارداني ناپيوسته 1381/04/31
1648 سحـر كوزه گران مهندسي كامپيوتر - سخت افزار كارشناسي پيوسته 1383/02/20
1649 كريم طياري دهاقاني كارهاي عمومي ساختمان-ساختمان كارداني پيوسته 1380/11/30
1650 مهران ايماني مهندسي عمران - آب كارشناسي پيوسته 1382/06/31
1651 احمدرضا جباران مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1383/01/15
1652 رضا صديقي مورناني مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1382/09/30
1653 فرهاد بهرامي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1382/11/30
1654 محمد خواجه عليجاني مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1382/11/30
1655 رابعه مهربان مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1382/08/15
1656 رضا كاظمي مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1383/04/31
1657 رحمان عشوري دشتلويي مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1382/07/20
1658 علي برهاني اصفهاني مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1382/11/30
1659 اميد اروين مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1382/11/30
1660 برومند فتاحي حقوق - - كارشناسي پيوسته 1381/12/20
1661 چنگيز شاكري حقوق - - كارشناسي پيوسته 1381/11/30
1662 مهدي شكور زبان انگليسي - دبيري كارشناسي پيوسته 1381/12/20
1663 كتايون صالحي --پزشكي دكتراي حرفه اي 1386/11/30
1664 نازنين اعلم قمي طباطبايي پزشكي - - دكتراي حرفه اي 1386/05/03
1665 رامين خدارحمي نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته 1389/10/14
1666 سروش سحاريان پور مهندسي كامپيوتر - سخت افزار كارشناسي پيوسته 1384/04/31
1667 شهداد كريميان كليشادرخي مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1385/01/31
1668 سيداحمد حسيني مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1386/02/11
1669 الهام آذري نجف آبادي علوم تجربي - - كارداني ناپيوسته 1379/06/31
1670 عباس آميزه مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي ناپيوسته 1381/05/20
1671 خديجه سليميان ريزي مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي ناپيوسته 1381/04/31
1672 پريسا احضار مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي ناپيوسته 1380/11/30
1673 علي محمدي سرپيري مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1381/11/30
1674 محسن پروان مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1383/05/11
1675 علي سركاني مهندسي عمران - عمران كارشناسي ناپيوسته 1381/05/30
1676 ايمان الياسيان مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1380/11/30
1677 مهدي عسگري سياه بومي مهندسي عمران - آب كارشناسي پيوسته 1381/11/30
1678 حسين برزا مهندسي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته 1380/12/20
1679 احسان اشكاني اصفهاني مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1381/04/30
1680 جواد شهبازي چيگاني مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1381/11/30
1681 مجيد صفري هفشجاني مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1383/04/30
1682 علي ساطع مهندسي مواد - متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته 1381/11/30
1683 آرش رخ فروز مهندسي مواد - متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته 1382/04/31
1684 سيدرسول موسويان نجف آبادي مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1383/02/12
1685 سعيد روح العلم مديريت صنعتي - - كارشناسي ارشد ناپيوسته 1380/05/25
1686 مريم كاظمي متعلقي زبان انگليسي - دبيري كارشناسي پيوسته 1380/11/30
1687 آمنه شاهي تاريخ - - كارشناسي پيوسته 1381/04/30
1688 ميثم سامع مهندسي كامپيوتر - سخت افزار كارشناسي پيوسته 1383/11/30
1689 اميررضا غياثي اصفهاني مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1387/05/06
1690 علي آقايي اصفهاني مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1383/11/30
1691 مريم قرباني سنگاچيني دوست مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي ناپيوسته 1381/11/30
1692 آنيتا شيراني پور مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي ناپيوسته 1379/11/30
1693 زهرا مختاري كرچگاني مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1380/06/31
1694 محمدحسين ضيايي احمدابادي مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1380/11/30
1695 مهدي قناديان مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1380/11/30
1696 عبدالرضا ياري حيدري آبادي مهندسي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته 1379/06/30
1697 رضا خواجوي مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1380/11/30
1698 حامد كريمي مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1381/12/20
1699 فاطمه اسماعيلي ملك آبادي بهداشت عمومي - بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته 1377/11/12
1700 حسين نوري صادق آبادي علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر - - كارداني ناپيوسته 1379/11/30

صفحات :
                    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19