مشاهده اطلاعات دانش آموختگان  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ فراغت از تحصیل
1701 يوسف زمانيان ثمرين مهندسي كامپيوتر - سخت افزار كارشناسي پيوسته 1378/11/30
1702 محمد قهرايي پور مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1381/04/31
1703 شهلا پورآرين مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1379/11/30
1704 مرتضي كريمي باغملكي مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1380/04/30
1705 علي پرستگاري مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته 1383/05/19
1706 مهدي دموري مهندسي عمران - آب كارشناسي پيوسته 1380/06/30
1707 ابراهيم ادريسي مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1380/06/31
1708 پژمان مومني مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1381/12/20
1709 شهرام ده شيري مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1379/06/30
1710 مرتضي چهل تنان مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1378/06/30
1711 فرشاد كلاهي زنوزي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1379/11/30
1712 محمدحسن جعفري كاكلكي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1379/05/31
1713 هادي پروان مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1380/11/30
1714 محمد سعيدي فر مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1379/06/30
1715 لادن نورزاد مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1379/06/31
1716 محمدمهدي صالحي كهريزسنگي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1380/11/30
1717 عليرضا مرداني نجف آبادي مهندسي مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته 1381/11/30
1718 فرنوش فتحيان زبان انگليسي - دبيري كارشناسي ناپيوسته 1377/11/30
1719 مهدي رضايي زبان وادبيات فارسي - - كارشناسي ناپيوسته 1377/11/30
1720 مهديه پوريادگار تاريخ - - كارشناسي پيوسته 1379/05/30
1721 مهرالسادات باطني جغرافيا - شهري، روستائي و عشايري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1378/05/28
1722 حميدرضا دهقاني پور زبان وادبيات فارسي - - كارشناسي ارشد ناپيوسته 1377/12/24
1723 مرتضي شايان دبيري-زبان وادبيات فارسي كارشناسي پيوسته 1380/05/20
1724 دانش سپنتا مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1379/05/30
1725 مجيد قاسمي دليگاني مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1380/06/30
1726 رامين صفايي مهندسي صنايع - مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1377/10/22
1727 مهران جلالي فر مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1379/06/30
1728 رامين صحرانشين ساماني مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1376/11/30
1729 مهران كشاورزقراباتي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1378/11/30
1730 مسعود پاك نژاد مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1378/11/30
1731 مجيد مشفقي قدرت-مهندسي برق كارشناسي ناپيوسته 1377/06/30
1732 قاسم فرج اله زاده زواردهي فرش دستباف - - كارداني ناپيوسته 1376/11/30
1733 سيروس صالحي بروجني فرش دستباف - - كارداني ناپيوسته 1377/05/30
1734 بنفشه برهمند --فرش دستباف كارداني ناپيوسته 1376/11/30
1735 ژينوس حقيقت فر مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1377/11/30
1736 محمدرضا پورمحمدييلانجق علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر - - كارداني ناپيوسته 1377/05/30
1737 كيومرث راستين مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1378/06/30
1738 بهادر نادري بروجني مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1379/05/31
1739 فريده اميرالسادات مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1379/05/31
1740 عباس معرفت مهندسي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته 1376/12/24
1741 محمد صانعي كلاكي مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1377/11/30
1742 فرهاد نوابي فر مهندسي برق - مخابرات كارشناسي ارشد ناپيوسته 1377/11/30
1743 محمدمهدي بيضاوي نژاد مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1379/06/30
1744 محمد پويافرد مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1378/06/30
1745 مهدي زين العابديان مهندسي مواد - توليد آهن وفولاد كارشناسي پيوسته 1378/06/31
1746 اميد حيدريان كهنه اوغاز مهندسي مواد - توليد فلزات غير آهني كارشناسي پيوسته 1378/06/31
1747 فريده بيات چادگاني زبان وادبيات فارسي - - كارشناسي ناپيوسته 1376/04/31
1748 سعيد برهاني مديريت صنعتي - - كارشناسي ارشد ناپيوسته 1376/12/21
1749 جواد انصاري فرد فلسفه وكلام اسلامي - - كارشناسي ارشد ناپيوسته 1377/11/13
1750 شهباز زيدي جغرافيا - انساني كارشناسي پيوسته 1377/08/13
1751 آنيتا هوسپيان مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1377/05/30
1752 مهرداد بابائي باغبادراني مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1377/11/30
1753 مجتبي اورنگي مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1376/11/30
1754 سيامك مختاري مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1377/06/30
1755 پيمان عمادي مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1379/05/31
1756 مهرداد شمس مهندسي برق - مخابرات كارشناسي پيوسته 1378/06/30
1757 مصطفي كريمي ديزيچه مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1378/02/15
1758 مرتضي پورشبان مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته 1377/04/30
1759 مهرداد عباسي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1378/06/30
1760 سعيد داراني حصوري مهندسي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته 1375/06/30
1761 محمود سهرابي زماني مهندسي مواد - توليد آهن وفولاد كارشناسي پيوسته 1377/04/30
1762 كيوان كاوسي حيدري مهندسي مواد - ريخته گري كارشناسي پيوسته 1378/06/31
1763 سيدمجتبي ميرنصيري فروشاني تاريخ - - كارشناسي پيوسته 1376/05/30
1764 كامران صالحي نيا تاريخ - - كارشناسي پيوسته 1376/05/30
1765 خليل مختاري كرچگاني زبان وادبيات فارسي - دبيري كارشناسي پيوسته 1378/06/31
1766 خديجه ميرزايي يزني پرستاري - - كارشناسي پيوسته 1375/05/30
1767 شهرام نيلوفري مهندسي كامپيوتر - سخت افزار كارشناسي پيوسته 1377/11/30
1768 مجيد نجفي مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1376/06/30
1769 فرشاد منعميان نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي پيوسته 1376/06/31
1770 حسن علي جاني مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1377/11/26
1771 مهرزاد حيدري مهندسي كامپيوتر - سخت افزار كارشناسي پيوسته 1376/11/30
1772 مهران ترسلي مهندسي كامپيوتر - سخت افزار كارشناسي پيوسته 1375/09/04
1773 فرزاد شريفيان كوپايي مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1375/11/30
1774 رسول ابراهيميان نجف ابادي مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1376/05/30
1775 شهرام كيوان نسب مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1378/05/31
1776 تقي فردپور مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1376/11/30
1777 محمدرضا شجاعي امينه قدرت-مهندسي برق كارشناسي ناپيوسته 1375/05/30
1778 عليرضا صفري اسفنجاني مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي ناپيوسته 1375/07/16
1779 پريسا عليپورعمروابادي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1375/11/30
1780 محمدرضا طريحي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1376/10/11
1781 آرش هادي پور مهندسي مواد - توليد آهن وفولاد كارشناسي پيوسته 1376/08/03
1782 افشين لچيناني زبان انگليسي - دبيري كارشناسي پيوسته 1375/10/16
1783 فخرالسادات حجازي زبان انگليسي - دبيري كارشناسي پيوسته 1376/05/30
1784 بهروز طاهرنيا تاريخ - - كارشناسي ارشد ناپيوسته 1374/12/17
1785 غلامعلي جانقربان جغرافياي انساني - شهري ، روستائي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1375/07/16
1786 يونس بخشنده جغرافيا - انساني كارشناسي پيوسته 1375/01/25
1787 بهنام هرتمني مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1376/05/30
1788 الهام مبليان مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1377/11/30
1789 قدرت افتخاري مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1374/11/30
1790 سروش شيروانيان مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1376/06/30
1791 كاميار بهدادي مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1377/07/04
1792 حميدرضا ملايي فردطاهري مهندسي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته 1373/11/30
1793 علي اكبر كشازرع قدرت-مهندسي برق كارشناسي ناپيوسته 1373/11/30
1794 سيدحسين جليلي نياكي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1373/11/30
1795 افشين مظاهري طالخونچه مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1374/11/30
1796 مسعود پورميداني مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1374/06/30
1797 شاپور ارشادي مهندسي مواد - توليد آهن وفولاد كارشناسي پيوسته 1375/11/30
1798 گيتي حايز زبان انگليسي - دبيري كارشناسي پيوسته 1374/12/15
1799 اكرم فرهمندزاده زبان وادبيات فارسي - - كارشناسي پيوسته 1376/06/30
1800 اميدعلي قديري زبان وادبيات فارسي - - كارشناسي پيوسته 1371/11/13

صفحات :
                    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19