مشاهده اطلاعات دانش آموختگان  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ فراغت از تحصیل
1801 افشين لچيناني زبان انگليسي - دبيري كارشناسي پيوسته 1375/10/16
1802 فخرالسادات حجازي زبان انگليسي - دبيري كارشناسي پيوسته 1376/05/30
1803 بهروز طاهرنيا تاريخ - - كارشناسي ارشد ناپيوسته 1374/12/17
1804 غلامعلي جانقربان جغرافياي انساني - شهري ، روستائي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1375/07/16
1805 يونس بخشنده جغرافيا - انساني كارشناسي پيوسته 1375/01/25
1806 بهنام هرتمني مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1376/05/30
1807 الهام مبليان مهندسي كامپيوتر - نرم افزار كارشناسي پيوسته 1377/11/30
1808 قدرت افتخاري مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1374/11/30
1809 سروش شيروانيان مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1376/06/30
1810 كاميار بهدادي مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1377/07/04
1811 حميدرضا ملايي فردطاهري مهندسي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته 1373/11/30
1812 علي اكبر كشازرع قدرت-مهندسي برق كارشناسي ناپيوسته 1373/11/30
1813 سيدحسين جليلي نياكي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1373/11/30
1814 افشين مظاهري طالخونچه مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1374/11/30
1815 مسعود پورميداني مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1374/06/30
1816 شاپور ارشادي مهندسي مواد - توليد آهن وفولاد كارشناسي پيوسته 1375/11/30
1817 گيتي حايز زبان انگليسي - دبيري كارشناسي پيوسته 1374/12/15
1818 اكرم فرهمندزاده زبان وادبيات فارسي - - كارشناسي پيوسته 1376/06/30
1819 اميدعلي قديري زبان وادبيات فارسي - - كارشناسي پيوسته 1371/11/13
1820 مجتبي بديعي گورتي مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1373/06/31
1821 حسن سلطاني نجف ابادي علوم تجربي - - كارداني ناپيوسته 1372/06/30
1822 پوران اديبي تاريخ - - كارشناسي پيوسته 1373/05/30
1823 محمدرضا تقيه زبان وادبيات فارسي - - كارشناسي ارشد ناپيوسته 1372/06/28
1824 مهرداد پورغلامحسين مهندسي صنايع - توليدصنعتي كارشناسي پيوسته 1373/09/20
1825 محمدرضا پورشمس ابادي مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته 1372/11/30
1826 محمد كسايي زاده مهندسي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته 1372/02/09
1827 فرزاد شركت قناد مهندسي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته 1372/11/06
1828 غلامعلي سازمند مهندسي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته 1372/11/30
1829 عليرضا فندرسكي پور مهندسي مواد - توليد آهن وفولاد كارشناسي پيوسته 1374/03/29
1830 آرش شفيعي مهندسي مواد - توليد آهن وفولاد كارشناسي پيوسته 1373/08/24
1831 فضل اله ژيانپور آموزش ابتدائي - - كارداني ناپيوسته 1371/12/29
1832 كيومرث سعيدفر علوم اجتماعي - - كارشناسي ناپيوسته 1372/11/30
1833 نجمه موحدي نجف آبادي تاريخ - دبيري كارشناسي پيوسته 1373/08/21
1834 مجيد صفري نيا مهندسي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته 1371/08/30
1835 نسرين محمدي نسب --الهيات ومعارف اسلامي كارشناسي ناپيوسته 1370/04/30
1836 اردشير شيران علوم تربيتي - - كارشناسي پيوسته 1372/08/22
1837 عبداله اميرحاجلو جغرافيا - طبيعي (ژئومورفولوژي) كارشناسي پيوسته 1371/12/29
1838 حسنعلي طراوت نجف ابادي مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته 1374/06/30
1839 ميترا ملبوسي زاده اصفهاني زبان انگليسي - دبيري كارشناسي پيوسته 1371/11/01

صفحات :
                    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19