مشاهده اطلاعات دانش آموختگان  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ فراغت از تحصیل
401 امين برديده --جغرافيا وبرنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392/06/27
402 فرنوش آهكي محيط زيست-مهندسي منابع طبيعي كارشناسي پيوسته 1393/06/20
403 عليرضا قوقئي نجف ابادي ساخت وتوليد-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1393/06/24
404 نرگس محمدي --پرستاري كارشناسي پيوسته 1393/04/31
405 عاطفه كمالي نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي پيوسته 1393/09/25
406 بهادر معتمدي مكانيك خاك وپي-مهندسي عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/11/25
407 حميدرضا صادقي فقه و مباني حقوق اسلامي-الهيات ومعارف اسلامي كارشناسي پيوسته 1392/12/06
408 داود قنبري شيخ شباني جوشكاري-مهندسي متالورژي ومواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394/06/11
409 نويد صفاري اصفهاني توليدصنعتي-مهندسي صنايع كارشناسي پيوسته 1394/10/01
410 مولود كرباسي نجف آبادي طراحي چاپ پارچه-طراحي پارچه ولباس كارشناسي پيوسته 1393/09/10
411 مجيد پاساد --جغرافيا وبرنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/06/23
412 نسيبه طاهري دمنه --مامايي كارشناسي پيوسته 1394/01/31
413 محمد سليماني شاد توليدصنعتي-مهندسي صنايع كارشناسي پيوسته 1393/07/02
414 سمانه آقاشاهي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/07/07
415 حسين مومني متالورژي صنعتي-مهندسي متالورژي ومواد كارشناسي پيوسته 1392/12/21
416 خديجه بهمن زياري بهداشت خانواده-بهداشت عمومي كارداني ناپيوسته 1391/04/30
417 محمد جواد قديمي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1394/03/31
418 محسن علي سلطاني مشهدي --مهندسي شهرسازي كارشناسي پيوسته 1393/05/27
419 زيبا جويا فقه و مباني حقوق اسلامي-الهيات ومعارف اسلامي كارشناسي پيوسته 1393/04/31
420 سحر مرادي --تربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي پيوسته 1393/05/12
421 سحر حسني --مهندسي شهرسازي كارشناسي پيوسته 1393/09/02
422 اطهر نورمحمدي نجف آبادي برنامه ريزي توريسم-جغرافيا كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/06/23
423 مسعود بهرامي علمدارلو شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/06/30
424 مهدي كرمي باصري قدرت-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/08/17
425 ايلناز سرهان --جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/11/11
426 محمد سعيد خادم الحسيني محيط زيست-مهندسي منابع طبيعي كارشناسي پيوسته 1393/04/31
427 حسين رحيمي درطراحي جامدات-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته
428 سينا سرافراز درطراحي جامدات-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1393/08/14
429 سيد فرنود فقيهي قزويني نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي پيوسته 1394/03/31
430 عليرضا كاظمي اسفه --حقوق كارشناسي پيوسته 1392/07/09
431 قادر شيعيان قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392/01/27
432 داود قديري درحرارت و سيالات-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1393/04/15
433 زهرا قاسمي راد برنامه ريزي توريسم-جغرافيا كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/06/30
434 علي قاسمي سراميك-مهندسي متالورژي ومواد كارشناسي پيوسته 1393/07/20
435 محمد جوانمردي جلال آبادي متالورژي صنعتي-مهندسي متالورژي ومواد كارشناسي پيوسته 1393/12/10
436 محمد قادري خوردگي وحفاظت مواد-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392/03/29
437 سيد علي محمد حسيني كنترل-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/11/15
438 محسن رياحي فلاورجاني قدرت-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/05/27
439 فريبا جوادي --حقوق كارشناسي پيوسته 1392/11/30
440 امين تراكمه ساماني نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي پيوسته 1393/11/30
441 فريناز سرشوقي محيط زيست-مهندسي منابع طبيعي كارشناسي پيوسته 1393/06/15
442 محمد بخشيان درحرارت و سيالات-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1393/12/09
443 زهرا راعي دهقي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/04/31
444 ميلاد رياحي نسب --حقوق كارشناسي پيوسته 1392/11/30
445 پوريا خوش آبي --حقوق كارشناسي پيوسته 1393/04/31
446 حميد ابراهيمي پلارتي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/04/22
447 معين الدين جهانگيري بلطاقي قدرت-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1392/11/30
448 حميد شيرزادي گارماسه مخابرات-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1394/07/25
449 عليرضا صفري مخابرات-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1395/03/07
450 فرزاد وطني كنترل-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/04/31
451 امير ميرمحمدصادقي توليدصنعتي-مهندسي صنايع كارشناسي پيوسته 1394/04/31
452 ميثم تقيان ديناني محيط زيست-مهندسي منابع طبيعي كارشناسي پيوسته 1393/04/31
453 ميثم تقيان ديناني محيط زيست-مهندسي منابع طبيعي كارشناسي پيوسته 1393/04/31
454 سارا ابراهيمي محيط زيست-مهندسي منابع طبيعي كارشناسي پيوسته 1393/11/21
455 مژده بهادرپور نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392/06/23
456 صفورا محمدي خشوئي نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي پيوسته 1393/09/26
457 نادر يارعلي --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392/06/25
458 نيلوفر يزدخواستي --مهندسي شهرسازي كارشناسي پيوسته 1393/06/08
459 رضا خيرزاده شيني درحرارت و سيالات-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1393/04/30
460 آرين احترامي ساخت وتوليد-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1393/05/26
461 حميد شفيعي -- مهندسي معماري كارشناسي پيوسته 1394/06/23
462 محمد عبادي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/06/15
463 ريحانه چلمقاني قهه كنترل-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1394/01/18
464 حسين خاشعي ورنامخواستي قدرت-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/07/19
465 سروش دانشي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/09/26
466 فرزاد جهانگيري نرم افزار-مهندسي كامپيوتر كارشناسي پيوسته 1394/03/31
467 مژگان وفائي --مهندسي شهرسازي كارشناسي پيوسته 1393/09/19
468 علي مشفقي قدرت-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392/06/30
469 محمدفرجاد فتوت الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/07/07
470 مريم سبحاني نجف ابادي مخابرات-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/06/23
471 صدف فرخاني مخابرات-مهندسي برق كارشناسي پيوسته 1393/08/04
472 مصطفي حسيني خوراسگاني درطراحي جامدات-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1393/09/11
473 شاهين بامداد درطراحي جامدات-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1394/08/04
474 هومان محمدي شرف آباد تاريخ اسلام-تاريخ كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/06/15
475 سعيد نصراللهي سبداني مديريت سيستم وبهره وري-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392/06/25
476 جواد رجبي موركاني درحرارت و سيالات-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1393/06/15
477 سيد محمد حسن ذاكرفر -- مهندسي معماري كارشناسي پيوسته 1393/10/30
478 رضا نصري نصرآبادي ساخت وتوليد-مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته 1393/09/03
479 حسين امان اللهي درچه خوردگي وحفاظت مواد-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/08
480 امين ربيعي بابوكاني خوردگي وحفاظت مواد-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/10/30
481 زهره رضائي --آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392/06/24
482 حسين اميني نيسياني تاريخ عمومي جهان-تاريخ كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/02/14
483 مرضيه بهرامي اردالي --فلسفه وحكمت اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/11/24
484 ملك جمشيد كرد --فلسفه وحكمت اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/11/25
485 فاطمه نجفيان پورمحمدي تاريخ ايران باستان-تاريخ كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392/04/17
486 مژده فقيه شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392/06/12
487 مينا يارعلي زاده --زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392/11/23
488 مريم عرب بيگي تاريخ عمومي جهان-تاريخ كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/04/28
489 بهاره سادات حجازي دهاقاني --فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/11/11
490 فخرالسادات فياضي بروجني فقه و مباني حقوق اسلامي-الهيات ومعارف اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/11/24
491 مريم فخري --جغرافيا وبرنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/11/11
492 نادره سادات راست قلم مديريت سيستم وبهره وري-مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/06/16
493 آرزو نامداري اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي-جغرافياي طبيعي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/06/30
494 اعظم حيدري سراميك-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/11/09
495 احمدرضا خسروي شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393/11/08
496 مهسا عبداللهي الكترونيك-مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/11/16
497 مهدي هوازاده تاريخ ايران باستان-تاريخ كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/06/20
498 داودعلي سپياني --جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/11/11
499 محسن رضاقلي زاده خوردگي وحفاظت مواد-مهندسي مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391/11/23
500 رسول محبوبياني نجف آبادي نرم افزار كامپيوتر-كامپيوتر كارداني پيوسته 1391/04/01

صفحات :
                    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19