امكان اتصال به بانك اطلاعاتي ميسر نيست امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست امكان اتصال به بانك اطلاعاتي ميسر نيست امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
راهنما :
فارغ التحصیل گرامی ضمن تشکر از حضور شما در وب سایت دانشگاه، لطفا جهت ارتباط دانشگاه با شما و استفاده از تجربیات و دانش شما، خواهشمند است پس از وارد کردن نام و نام خانوادگی خود کلید جستجو را کلیک کرده و اطلاعات مربوطه را تکمیل کنید.

  جستجو اطلاعات دانش آموختگان   نام :      نام خانوداگی :      شماره شناسنامه :     

  دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ فراغت از تحصیل

صفحات :