اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1376/12/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1377/11/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1377/11/10
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???? ??? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??? ????? ?? ??????
سمت های شغلی :
توضیحات :