اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ???
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1378/11/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1379/8/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ????? ??? ???? ? ?????????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی : ????????? ???? ???? ????? ????? ??? ???? ??????????
توضیحات : ??? ?????? ?????? ???????? ?????? ? ???????