اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1377/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1378/12/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1378/12/10
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ??? ????? ??????
سمت های شغلی :
توضیحات :