اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??? ????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1378/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/9/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/9/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???? ????
عنوان شغل : ????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ?????? ????? ???? ???
سمت های شغلی : ????? ??????
توضیحات : ?? ???? ???? ?????? ????? ???? ???: www.takamolsanat.com ????? ????? ??????? ??? ????? ???? ???????? ? ???? ???????? ? ????? ??? ???? ? ?????? ?????