اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ??
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1379/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1379/6/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/2/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ??? ??? ???? ? ??????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ?????
سمت های شغلی : ??? ??????? ??? ??????? ???????? ??? ??????
توضیحات :