اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1379/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/4/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1381/1/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : .
نام سازمان یا محل اشتغال : .
سمت های شغلی : .
توضیحات :