اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ??
تاریخ فارغ التحصیلی : 1380/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???? ???? ? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??????? ????? ??? ????
سمت های شغلی :
توضیحات : 09133266656