اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????? - ???? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1380/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1382/9/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ???????
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?? ??????
سمت های شغلی : ??????? - ???? - ??????
توضیحات :