اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ???
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???????? - ??? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1381/04/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ParsIT
سمت های شغلی :
توضیحات : ??? ?? ???? ?????? ????? ???? ???