اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???????? - ??? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1378/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1379/12/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ????????? ????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ??????? ????? ? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ???? ??? ???? ????
سمت های شغلی :
توضیحات :