اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???? ???? ?????
مقطع : ??????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????? ??? ????? ???????? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1379/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1381/3/18
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1381/3/18
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????????? ?? ?? ??
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ????? ??????
سمت های شغلی :
توضیحات :