اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????? ??? ?????
مقطع : ??????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ?????? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1377/11/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ??????? ????? ????? ?????? ? ?????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :