اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? - ???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1385/10/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1388/5/5
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/10/20
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ???? ?????
عنوان شغل : ?????? ?????? ? ???? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ????? ??????
سمت های شغلی :
توضیحات :