اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ????????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? - ???????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1382/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1383/3/5
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ??? ?????
سمت های شغلی : ???? ?????
توضیحات :