اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1381/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1384/2/3
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1384/2/3
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???
سمت های شغلی : ??????? ????? ????-?????? ???
توضیحات :