اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1380/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1385/4/2
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1385/4/2
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??????
سمت های شغلی : ??????? ????? ? ???????
توضیحات :