اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????? - ???? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1383/05/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1378/10/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1378/10/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ????? (????)
عنوان شغل : ????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ????
سمت های شغلی : ??? ???? ?????
توضیحات : ???? ????