اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???????? - ??? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1381/05/20
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/2/8
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/2/8
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ??????? ????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ???
سمت های شغلی : ??????? ????? ????
توضیحات :