اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1387/12/04
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1387/12/5
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/12/5
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : civil
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ?????
سمت های شغلی : ?????? ?????? ? ???????
توضیحات :