اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1387/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1381/3/18
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ????? ????? ????? ???????? ?????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ?????
سمت های شغلی : ???? ?????
توضیحات :