اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???????? - ??? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1388/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1388/9/18
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/9/18
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ?????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ?????????
سمت های شغلی : Web Master, Web Developer, Web Support, UX Specialist
توضیحات :