اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?? ????? ??? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ???? ????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/8
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ?????? ? ???? ? ???? ???
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی : ?????? ??????? ???? ??
توضیحات :