اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/01/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/4/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/4/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????? ???
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ???
سمت های شغلی : ???? ? ???????
توضیحات :