اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/29
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/8/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/8/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :