اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/3/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/8/1
استان محل اشتغال : ???????
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل : ??????? ??? ? ????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??????? ????? ? ????? ???? ???????
سمت های شغلی : ??????? ??? ? ????? ???????
توضیحات : ???? ?? ????? ??? ????? ? ???? ????? ????? / ???? ?????? ???? / ???? ?????? ???????? / ????? ?????? ????