اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???? ??? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????-?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/1/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/1/15
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : cnc ???? -???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ???? ????
سمت های شغلی :
توضیحات : ????? ??: mastercam ,powermil,catia, geomagic, rapidform