اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ?????????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????-?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/17
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/7/17
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???? ? ?????
عنوان شغل : ??????? ?????? ???? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ??? ????? - ????? ????? ???
سمت های شغلی : ??????? ?????? ???? ???
توضیحات :