اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ??????????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/01/22
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/6/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????? - ???
عنوان شغل : ???? ?? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ?? ??? ???
سمت های شغلی :
توضیحات :