اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ??????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ???? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/10/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/7/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ????? ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :