اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --??? ? ????? ???? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ?????? ??????(????????)
سمت های شغلی :
توضیحات : ???? ?? ??????? ??????? ????