اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??? ????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/28
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/5/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/5/15
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : section manager
نام سازمان یا محل اشتغال : careefour-Hyperstar
سمت های شغلی :
توضیحات :