اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ?????? ???? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ?????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ???? ??????
سمت های شغلی : ?????? ????????? TGV
توضیحات : ??? ?? ???? ??????? ??? ????? ?? ??? ????