اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/23
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1387/6/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/6/20
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ??????? ?????? ???? ? ????? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? (Kishware)
سمت های شغلی : ????? ??? ??? ?????? ????
توضیحات : ????? ? ????? ??? ??? ?????? ???? ?? ??????