اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ???? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/23
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/4/23
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/3/7
استان محل اشتغال : ???????
شهر محل اشتغال : ???? ????
عنوان شغل : ???? ?????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????
سمت های شغلی :
توضیحات : ????? ?? ??? ??? ?? ??? 6 ??? ??? ???? ???? ?????? ????? ??? ?? ????