اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1387/10/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/10/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????? ?????? ??????? ? ???????? ??????? ????? ??????
سمت های شغلی : ?????? ???? - ??????? - ???? ??? ??? ?????
توضیحات :