اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/02/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/3/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/4/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : Telecom
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? LotusCom Inc
سمت های شغلی : ???? ?????? ????? ??
توضیحات :