اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/17
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/7/17
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ????? ?? ????? ???????
سمت های شغلی : ??????? ???. ??????? ????. ???? ?????
توضیحات :