اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ساغر شجاعي برجويي
مقطع : كارداني ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : بهداشت خانواده-بهداشت عمومي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/3/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/8/1
استان محل اشتغال : خوزستان
شهر محل اشتغال : اهواز
عنوان شغل : كارشناس بهداشت عمومي
نام سازمان یا محل اشتغال : پايگاه سلامت الرحمن
سمت های شغلی : تكنسين بهداشت خانوعده
توضیحات :