اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : توحيد هاشمي شهركي
مقطع : كارشناسي پيوسته
رشته فارغ التحصیلی : -- مهندسي معماري
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/04/31
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال :
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل :
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :