اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : نسرين حاتمي
مقطع : كارداني ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : بهداشت خانواده-بهداشت عمومي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال :
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل :
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :