اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : فاطمه قاسمي ورزنه
مقطع : كارداني ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : بهداشت خانواده-بهداشت عمومي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/9/29
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/9/29
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : ورزنه
عنوان شغل : گذراندن دوران طرح رشته بهداشت خانواده
نام سازمان یا محل اشتغال : مركز بهداشت شماره يك و دو ورزنه
سمت های شغلی :
توضیحات : فعلا بيكار