اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ذبيح اله دانش آموز
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : ژئومورفولوژي -هيدرولوژي-جغرافياي طبيعي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/6/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : كهكيلويه و بويراحمد
شهر محل اشتغال : ياسوج
عنوان شغل : كارمند قراردادي زندان مركزي ياسوج
نام سازمان یا محل اشتغال : سازمان زندانها
سمت های شغلی : مسئول دارالقرآن و روابط عمومي
توضیحات : فاميلي اينجانب از دانش آموز به صادق زاده تغيير يافته است